Škola právě pro tebe

České reálné gymnázium s.r.o. je soukromá škola, která byla založena v roce 1993. ČRG s.r.o. poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém studiu pro absolventy 9. tříd ZŠ a osmiletém studiu pro absolventy 5. tříd ZŠ.

Studium na ČRG s.r.o. je všeobecné bez konkrétního zaměření. Volitelnými předměty a semináři se v posledních dvou letech studia žáci diferencují podle svých zájmů a cílů. Mohou se tak připravit ke studiu na vysoké škole humanitního, přírodovědného i technického směru. Důraz je přitom kladen na výuku anglického a německého jazyka a práci s počítačem – tedy dovednosti, které uplatní i ti, kteří ve studiu na vysoké škole nepokračují.

Studenti se mohou zapojit do široké mimoškolní činnosti v oblasti estetické výchovy, tělesné výchovy (lyžařské kurzy, vodácké kurzy, cyklokurzy, školní sportovní soutěže aj.), ale ve vzdělávací oblasti (odborné soutěže a olympiády). V konzultačních hodinách učitelů studenti mohou stále usilovat o zlepšení svých studijních výsledků.

Snahou školy je umožnit každému pocítit radost z úspěchu, který je podložen vlastním úsilím a poctivou prací.

Kapacita ČRG s.r.o. je zhruba 300 studentů, rozdělených do jednoho cyklu osmiletého a jednoho cyklu čtyřletého studia. Až do školního roku 2000–2001 probíhala výuka vždy ve dvou budovách, přes prázdniny 2001 se podařilo budovu na Pražské ulici rozšířit o přístavbu, díky níž se od školního roku 2001–2002 všichni studenti učí pod jedinou střechou, od roku 2004 je součástí školy i vlastní tělocvična.