Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Dějepis > sada 1 > 01D-sada01-02-002

I. triumvirát

Autor: Václav Kabíček

Anotace: I. triumvirát (+ slavné citáty). Interaktivní součást výkladové části hodiny. Student má přiřadit k portrétům historických osobností na interaktivní tabuli jejich jména a činy. Následně jim přisuzuje výroky a pokouší se je vysvětlit vlastními slovy.

Druh učebního materiálu: DUM s využitím pomůcek, které jsou spustitelné na interaktivní tabuli nebo jsou vhodné pro samostatné studium žáků za využití digitálního nosiče nebo internetu

Očekávaný výstup: Student bezpečně pozná portréty (podobu) historických osobností. Vyučovanou látku si fixuje obrazově i za pomoci textu.

Klíčová slova: Crasus, Caesar, Pompeius

Identifikátor materiálu: 01D–sada01–02/002

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (1820 kB)


< zpět na seznam DUMů