Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Dějepis > sada 1 > 01D-sada01-03-003

Caesar

Autor: Václav Kabíček

Anotace: Caesar. Interaktivní součást výkladové části hodiny.Má představit Caesara jako schopného vojevůdce a vládce. Soustředí se na jeho vojenské kampaně. Studentovi za pomoci obrazů, map a soch „zlidští“ jeho počínání a zasadí je do souvislostí.

Druh učebního materiálu: DUM s využitím pomůcek, které jsou spustitelné na interaktivní tabuli nebo jsou vhodné pro samostatné studium žáků za využití digitálního nosiče nebo internetu

Očekávaný výstup: Student je schopen za pomoci mapy a obrazových dokumentů zhodnotit Caesarovy vojenská vítězství, vysvětlit důvody jeho úspěchů a přiřadit k nim citáty (případně je aktualizovat).

Klíčová slova: Rubicon, Alesia, Vercingetorix, Kleopatra, triumf, Pontus

Identifikátor materiálu: 01D–sada01–03/003

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (2568 kB)


< zpět na seznam DUMů