Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Dějepis > sada 1 > 01D-sada01-04-004

Augustus

Autor: Václav Kabíček

Anotace: Augustus. Interaktivní součást výkladové části hodiny. Za pomoci mapy má ukázat, jak se zvětšil Řím pod Augustovým vedením. Student pochopí způsob ochrany římských hranic i jejich délku.

Druh učebního materiálu: DUM s využitím pomůcek, které jsou spustitelné na interaktivní tabuli nebo jsou vhodné pro samostatné studium žáků za využití digitálního nosiče nebo internetu

Očekávaný výstup: Student si bude umět představit územní expanzi v době Augustově a vysvětlit důvody vzniku římského valu. Pozná, jak souvisí názvy římských provincí s dnešními státy.

Klíčová slova: Augustus, Rýn, Dunaj, Hispánie

Identifikátor materiálu: 01D–sada01–04/004

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (1333 kB)


< zpět na seznam DUMů