Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Dějepis > sada 1 > 01D-sada01-08-008

Jan Hus

Autor: Václav Kabíček

Anotace: Jan Hus. Interaktivní součást výkladové části hodiny. Za pomoci Husova vlastnoručně psaného textu zjistit, jaké bylo jeho mládí. Za pomoci fotografií míst spojených s jeho životem pozná lépe jeho životní osudy.

Druh učebního materiálu: DUM s využitím pomůcek, které jsou spustitelné na interaktivní tabuli nebo jsou vhodné pro samostatné studium žáků za využití digitálního nosiče nebo internetu

Očekávaný výstup: Student pozná, jak Hus reformoval pravopis. Pokusí se dovodit, jaký je rozdíl mezi historickou fikcí a skutečností. Pozná, jak vypadají místa spojená s Husovým životem dnes.

Klíčová slova: paleografie, Husinec, Kostnice, koncil, upálení

Identifikátor materiálu: 01D–sada01–08/008

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (1039 kB)


< zpět na seznam DUMů