Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Dějepis > sada 1 > 01D-sada01-11-011

Sjednocení Španělska

Autor: Václav Kabíček

Anotace: Sjednocení Španělska. Interaktivní součást výkladové části hodiny. Za pomoci animované mapy představit postupné vyhánění Maurů z Pyrenejského poloostrova. Vysvětlit počátky habsburské nadvlády nad polovinou Evropy.

Druh učebního materiálu: DUM s využitím pomůcek, které jsou spustitelné na interaktivní tabuli nebo jsou vhodné pro samostatné studium žáků za využití digitálního nosiče nebo internetu

Očekávaný výstup: Zdůraznit roli konkrétních historických osobností v úspěšném završení reconquisty. Pochopit důsledky příbuzenských sňatků z mocenského i biologického hlediska.

Klíčová slova: Reconquista, Karel V., Filip Sličný, Juana Šílená, Katoličtí manželé

Identifikátor materiálu: 01D–sada01–11/011

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (1086 kB)


< zpět na seznam DUMů