Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Dějepis > sada 1 > 01D-sada01-16-016

Vladislavská gotika

Autor: Václav Kabíček

Anotace: Pozdní gotika v Čechách. Interaktivní součást výkladové části hodiny. Představit typické i specifické stavby z jagellonské éry.

Druh učebního materiálu: DUM s využitím pomůcek, které jsou spustitelné na interaktivní tabuli nebo jsou vhodné pro samostatné studium žáků za využití digitálního nosiče nebo internetu

Očekávaný výstup: Přiřadit konkrétní díla jejich tvůrcům. Aktualizovat ve vztahu k současnosti i nedávné minulosti (Vladislavský sál, kostel v Mostu).

Klíčová slova: Vladislavský sál, Most, chrám sv. Barbory, Prašná brána, Ried, Rejsek

Identifikátor materiálu: 01D–sada01–16/016

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (1328 kB)


< zpět na seznam DUMů