Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Dějepis > sada 1 > 01D-sada01-20-020

Rytířské řády ve Svaté zemi

Autor: Václav Kabíček

Anotace: Rytířské řády. Interaktivní součást výkladové části hodiny. Seznámit se s důvody vzniku, existence a zániku rytířských řádů.

Druh učebního materiálu: DUM s využitím pomůcek, které jsou spustitelné na interaktivní tabuli nebo jsou vhodné pro samostatné studium žáků za využití digitálního nosiče nebo internetu

Očekávaný výstup: Za pomoci obrazové části a stručných hesel poznat jednotlivé rytířské řády. V následných interaktivních testech jim žáci nejprve přisoudí jejich erby a pak i činy.

Klíčová slova: johanité, templáři, řád německých rytířů

Identifikátor materiálu: 01D–sada01–20/020

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (1304 kB)


< zpět na seznam DUMů