Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Dějepis > sada 3

Dějepis (sada 3)

Vyberte sadu: sada 1 | sada 2 | sada 3

Test – Pařížská mírová konference – hospodářská krize

Václav Kabíček

Test – Nástup fašismu v Itálii a druhá republika

Václav Kabíček

Test – Středověk až SŘŘNN

Václav Kabíček

Test – Řecko do rané kultury

Václav Kabíček

Test – Evropa v letech 1815-1830

Václav Kabíček

Test – revoluční rok 1848

Václav Kabíček

Test – Řecko-perské války – helénismus

Václav Kabíček

Test – Husitství

Václav Kabíček

Test – Evropa 16. století

Václav Kabíček

Test – Římské království a republika

Václav Kabíček

Test – Anglická revoluce – Čechy po třicetileté válce

Václav Kabíček

Test – Princpát

Václav Kabíček

Test – Baroko – Josef II.

Václav Kabíček

Test – Poválečné děnív Řecku, Izraeli, dekolonizace Afriky a Asie

Václav Kabíček

Test – Poválečné dění v Indočíně a Číně

Václav Kabíček

Test – USA za Kennedyho, Johnsona a Nixona, SSSR za Chruščova, karibská krize

Václav Kabíček

Test – Poválečné dění v Německu, Francii a Anglii

Václav Kabíček

Test – České dějiny 1945-68

Václav Kabíček

Test – České dějiny 1968-2000

Václav Kabíček

Test – Papežství, poválečné Polsko, Španělsko a Německo

Václav Kabíček


< zpět na seznam předmětů