Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Biologie > sada 1 > 03Bi-sada01-07-087

Chobotnatci

Autor: Mgr. Lenka Filipová

Anotace: Obsahem je on-line studijní materiál zabývající se tématem chobotnatci a on-line generovaný test na shrnutí a zopakování tématu, který je automaticky vyhodnocován. Soubor obsahuje náhled materiálu publikovaného na stránkách www.crg.cz (vstup do Edubase – uživatelské jméno: dum a heslo: test).

Druh učebního materiálu: On-line publikovaný výukový objekt

Očekávaný výstup: Žák má přístup ke vzdělávacímu obsahu a generovanému testu, který mu poskytne zpětnou vazbu okamžitým vyhodnocením výsledků.

Klíčová slova: chobotnatci, slon indický, slon africký

Identifikátor materiálu: 03Bi–sada01–07/087

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 3. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Dostupné online (uživatelské jméno: dum a heslo: test)


< zpět na seznam DUMů