Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Chemie > sada 1

Chemie (sada 1)

Atom

Mgr. Kateřina Boháčová

Ionty

Mgr. Kateřina Boháčová

Chemická vazba

Mgr. Kateřina Boháčová

Chemická reakce

Mgr. Kateřina Boháčová

Látkové množství

Mgr. Kateřina Boháčová

Koncentrace roztoků

Mgr. Kateřina Boháčová

Směsi

Mgr. Kateřina Boháčová

Roztoky

Mgr. Kateřina Boháčová

Charakteristika prvku podle periodické tabulky prvků

Mgr. Kateřina Boháčová

Kyseliny a zásady

Mgr. Kateřina Boháčová

Kovy

Mgr. Kateřina Boháčová

Elektrolýza

Mgr. Kateřina Boháčová

Úvod do studia organické chemie

Mgr. Kateřina Boháčová

Uhlovodíky

Mgr. Kateřina Boháčová

Halogenderiváty

Mgr. Kateřina Boháčová

Dusíkaté deriváty

Mgr. Kateřina Boháčová

Hydroxyderiváty

Mgr. Kateřina Boháčová

Karbonylové sloučeniny

Mgr. Kateřina Boháčová

Karboxylové kyseliny

Mgr. Kateřina Boháčová

Nukleonové kyseliny

Mgr. Kateřina Boháčová


< zpět na seznam předmětů