Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Matematika > sada 1 > 05Ma-sada01-14-134

Exponenciální a logaritmické funkce s absolutní hodnotou – možnost procvičení s ověřením výsledků

Autor: Mgr. Soňa Hřídelová

Anotace: Exponenciální a logaritmické funkce s absolutní hodnotou – možnost procvičení s ověřením výsledků

Druh učebního materiálu: Pracovní listy

Očekávaný výstup: řeší jednoduché exponenciální a logaritmické rovnice s absolutní hodnotou

Klíčová slova: exponenciální rovnice, logaritmická rovnice, logaritmická funkce, exponenciální funkce, exponent, základ mocniny, absolutní hodnota

Identifikátor materiálu: 05Ma–sada01–14/134

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 1. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (15–19 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (471 kB)


< zpět na seznam DUMů