Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Matematika > sada 1 > 05Ma-sada01-17-137

Soustavy logaritmických a exponenciálních rovnic řešené s využitím substituce , ale i ostatními metodami – možnost procvičení s ověřením výsledků

Autor: Mgr. Soňa Hřídelová

Anotace: Soustavy logaritmických a exponenciálních rovnic řešené s využitím substituce , ale i ostatními metodami – možnost procvičení s ověřením výsledků

Druh učebního materiálu: Pracovní listy

Očekávaný výstup: řeší soustavy logaritmických a exponenciálních rovnic pomocí různých metod

Klíčová slova: logaritmická rovnice, logaritmická funkce, exponenciální rovnice a funkce, soustava rovnic, věty o logaritmech

Identifikátor materiálu: 05Ma–sada01–17/137

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 1. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (15–19 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (451 kB)


< zpět na seznam DUMů