Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Matematika > sada 3

Matematika (sada 3)

Vyberte sadu: sada 1 | sada 2 | sada 3

Lineární funkce 1

PaedDr. Ondřej Švejda

Lineární funkce 2

PaedDr. Ondřej Švejda

Lineární funkce s absolutní hodnotou 1

PaedDr. Ondřej Švejda

Lineární funkce s absolutní hodnotou 2

PaedDr. Ondřej Švejda

Kvadratická funkce 1

PaedDr. Ondřej Švejda

Kvadratická funkce 2

PaedDr. Ondřej Švejda

Kvadratická funkce 3

PaedDr. Ondřej Švejda

Lineární lomená funkce 1

PaedDr. Ondřej Švejda

Lineární lomená funkce 2

PaedDr. Ondřej Švejda

Lineární lomená funkce 3

PaedDr. Ondřej Švejda

Kartézský součin – základní vlastnosti kartézského součinu, jednoduché grafy kartézského součinu dvou množin

Mgr. Soňa Hřídelová

Binární relace – základní vlastnosti binární relace, jednoduché grafy binární relace pomocí kartézské soustavy i uzlových grafů

Mgr. Soňa Hřídelová

Zobrazení, funkce – základní vlastnosti zobrazení a funkce, grafy funkcí

Mgr. Soňa Hřídelová

Definiční obor – určení definičního oboru jednoduchých funkcí

Mgr. Soňa Hřídelová

Definiční obor, obor hodnot – určení definičního oborua oboru hodnot na základě definice funkce a grafu funkce

Mgr. Soňa Hřídelová

Hodnota funkce v bodě, funkční hodnota – ze zadání správně určit příslušné parametry

Mgr. Soňa Hřídelová

Funkce rostoucí, klesající – určit vlastnosti dané funkce

Mgr. Soňa Hřídelová

Funkce sudá,lichá – určit vlastnosti dané funkce

Mgr. Soňa Hřídelová

Inverzní funkce – vysvětlení pojmu inverzní funkce a vytvoření inverzní funkce k jednoduchým funkcím

Mgr. Soňa Hřídelová

Transformace grafu funkce – seznámení se základními pravidly pro transformace grafů

Mgr. Soňa Hřídelová


< zpět na seznam předmětů