Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Čtenářská gramotnost > sada 1

Čtenářská gramotnost (sada 1)

Vyberte sadu: sada 1 | sada 2

Odhad komunikační situace I

Vladimír Křešnička

Odhad komunikační situace II

Vladimír Křešnička

Odhad komunikační situace III

Vladimír Křešnička

Postižení hlavního tématu, členění textu

Vladimír Křešnička

Komunikační funkce výpovědi

Vladimír Křešnička

Modalita výpovědi

Vladimír Křešnička

Aktuální větné členění

Vladimír Křešnička

Textové konektory, řazení textu

Vladimír Křešnička

Typy textových konektorů

Vladimír Křešnička

Práce s textovými konektory

Vladimír Křešnička

Národní jazyk a jeho útvary I

Vladimír Křešnička

Národní jazyk a jeho útvary II

Vladimír Křešnička

Národní jazyk a jeho útvary III

Vladimír Křešnička

Vývojové tendence v jazyce

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Prostě sdělovací styl I

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Prostě sdělovací styl II

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Prostě sdělovací styl III

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Popis pracovního postupu I

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Popis pracovního postupu II

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Popis pracovního postupu III

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Charakteristika I

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Charakteristika II

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Charakteristika III

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Recenze I

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Recenze II

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Recenze III

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Výklad I

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Výklad II

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Výklad III

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Esej I

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Esej II

Vladimír Křešnička

Interpretace neuměleckého textu; Esej III

Vladimír Křešnička


< zpět na seznam předmětů