Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Čtenářská gramotnost > sada 1 > 06CG-sada01-01-181

Odhad komunikační situace I

Autor: Vladimír Křešnička

Anotace: Powerpointová prezentace s pracovním listem a využitím interaktivní tabule je určena studentům vyššího gymnázia. Zaměřuje se na odhad komunikační situace připravených výpovědí.

Druh učebního materiálu: Powerpointová prezentace s interaktivními prvky

Očekávaný výstup: Studenti se naučí orientovat se v odhadu komunikační situace, odhadnout osobu mluvčího, jeho komunikační záměr, určí formu výpovědi, její zamýšlenou funkci a účel.

Klíčová slova: připravenost výpovědi, monologická forma výpovědi, dialogická forma výpovědi, funkce výpovědi, osoba mluvčího, účel výpovědi

Identifikátor materiálu: 06ČG–sada01–01/181

Šablona: Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Termín vytvoření DUMu: 1. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (17–19 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (64 kB)


(64 kB)


< zpět na seznam DUMů