Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Čtenářská gramotnost > sada 1 > 06CG-sada01-04-184

Postižení hlavního tématu, členění textu

Autor: Vladimír Křešnička

Anotace: PowerPowerpointová prezentace s pracovním listem a využitím interaktivní tabule je určena studentům vyššího gymnázia. Zaměřuje se na postižení základního tématu výpovědi, jeho rozvíjením, strukturou textu, horizontálním a vertikálním členěním textu, postižením aktuálního větného členění.

Druh učebního materiálu: Powerpointová prezentace s interaktivními prvky

Očekávaný výstup: Studenti se naučí postihnout hlavní téma, sledovat způsob jeho rozvíjení, pracovat s horizontálním a vertikálním členěním textu, postihnout aktuální větné členění a pracovat s monologickou a dialogickou formou výpovědi.

Klíčová slova: téma výpovědi, aktuální větné členění, horizontální struktura textu, vertikální struktura textu, monologická výpověď, dialogická výpověď

Identifikátor materiálu: 06ČG–sada01–04/184

Šablona: Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Termín vytvoření DUMu: 1. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (17–19 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (53 kB)


(53 kB)


< zpět na seznam DUMů