Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Čtenářská gramotnost > sada 1 > 06CG-sada01-06-186

Modalita výpovědi

Autor: Vladimír Křešnička

Anotace: PowerPowerpointová prezentace s pracovním listem a využitím interaktivní tabule je určena studentům vyššího gymnázia. Zaměřuje se na určování druhu modality výpovědi, na formulování výpovědi dané modality.

Druh učebního materiálu: Powerpointová prezentace s interaktivními prvky

Očekávaný výstup: Studenti se naučí rozpoznat jednotlivé druhy modality výpovědi, formulovat výpovědi daného druhu.

Klíčová slova: neutrální výpověď, modalita volní, modalita hodnotící

Identifikátor materiálu: 06ČG–sada01–06/186

Šablona: Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Termín vytvoření DUMu: 1. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (17–19 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (43 kB)


(43 kB)


< zpět na seznam DUMů