Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Čtenářská gramotnost > sada 1 > 06CG-sada01-07-187

Aktuální větné členění

Autor: Vladimír Křešnička

Anotace: PowerPowerpointová prezentace s pracovním listem a využitím interaktivní tabule je určena studentům vyššího gymnázia. Zaměřuje se na práci s aktuálním větným členením výpovědi.

Druh učebního materiálu: Powerpointová prezentace s interaktivními prvky

Očekávaný výstup: Studenti se naučí rozpoznat objektivní a subjektivní slovosled, rozpoznávat téma a réma, pracovat s nimi.

Klíčová slova: subjektivní slovosled, objektivní slovosled, téma, réma, počátková výpověď, koncová výpověď, tematizace rématu, průběžné téma, rozstěpení tématu

Identifikátor materiálu: 06ČG–sada01–07/187

Šablona: Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Termín vytvoření DUMu: 1. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (17–19 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (111 kB)


(111 kB)


< zpět na seznam DUMů