Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Čtenářská gramotnost > sada 1 > 06CG-sada01-09-189

Typy textových konektorů

Autor: Vladimír Křešnička

Anotace: PowerPowerpointová prezentace s pracovním listem a využitím interaktivní tabule je určena studentům vyššího gymnázia. Zaměřuje se na rozeznání jednotlivých typů konektorů a jejich funkci v budování výpovědi.

Druh učebního materiálu: Powerpointová prezentace s interaktivními prvky

Očekávaný výstup: Studenti se naučí rozpoznat a užívat konektory lexikální, odkazující, kontaktové, gramatické, uvědomí si, čím je dána koheze a koherence výpovědi.

Klíčová slova: konektor lexikální, konektor anaforický, konektor kataforický, konektor exoforický, konektor kontaktový, konektor gramatický

Identifikátor materiálu: 06ČG–sada01–09/189

Šablona: Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Termín vytvoření DUMu: 1. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (17–19 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (63 kB)


(63 kB)


< zpět na seznam DUMů