Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Čtenářská gramotnost > sada 1 > 06CG-sada01-10-190

Práce s textovými konektory

Autor: Vladimír Křešnička

Anotace: PowerPowerpointová prezentace s pracovním listem a využitím interaktivní tabule je určena studentům vyššího gymnázia. Zaměřuje se na užívání jednotlivých typů konektorů při formulaci různých výpovědí různých slohových postupů.

Druh učebního materiálu: Powerpointová prezentace s interaktivními prvky

Očekávaný výstup: Studenti se naučí vhodně užívat konektory lexikální, odkazující, kontaktové, gramatické v souvislosti s danou komunikační situací.

Klíčová slova: konektor lexikální, konektor anaforický, konektor kataforický, konektor exoforický, konektor kontaktový, konektor gramatický

Identifikátor materiálu: 06ČG–sada01–10/190

Šablona: Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Termín vytvoření DUMu: 1. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (17–19 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (47 kB)


(47 kB)


< zpět na seznam DUMů