Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Čtenářská gramotnost > sada 1 > 06CG-sada01-11-191

Národní jazyk a jeho útvary I

Autor: Vladimír Křešnička

Anotace: PowerPowerpointová prezentace s pracovním listem a využitím interaktivní tabule je určena studentům vyššího gymnázia. Zaměřuje se na užívání spisovného a nespisovného jazyka, uvědomění si rozdílů, pracuje s překlady nespisovných textů do jazyka spisovného.

Druh učebního materiálu: Powerpointová prezentace s interaktivními prvky

Očekávaný výstup: Studenti se naučí poznávat jednotlivé jazykové roviny, aktivně pracují se slovní zásobou.

Klíčová slova: nářečí, obecná čeština, slang

Identifikátor materiálu: 06ČG–sada01–11/191

Šablona: Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Termín vytvoření DUMu: 1. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (17–19 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (77 kB)


(77 kB)


< zpět na seznam DUMů