Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Čtenářská gramotnost > sada 1 > 06CG-sada01-12-192

Národní jazyk a jeho útvary II

Autor: Vladimír Křešnička

Anotace: PowerPowerpointová prezentace s pracovním listem a využitím interaktivní tabule je určena studentům vyššího gymnázia. Zaměřuje se na různé způsoby užívání spisovného jazyka.

Druh učebního materiálu: Powerpointová prezentace s interaktivními prvky

Očekávaný výstup: Studenti se pracují s texty, určují uvažovaného mluvčího, uvažovaný účel textu, formu komunikace i dobu vzniku textu.

Klíčová slova: uvažovaný mluvčí, účel textu, forma komunikace, aktualizace a automatizace výrazu,

Identifikátor materiálu: 06ČG–sada01–12/192

Šablona: Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Termín vytvoření DUMu: 1. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (17–19 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (50 kB)


(50 kB)


< zpět na seznam DUMů