Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Čtenářská gramotnost > sada 1 > 06CG-sada01-13-193

Národní jazyk a jeho útvary III

Autor: Vladimír Křešnička

Anotace: PowerPowerpointová prezentace s pracovním listem a využitím interaktivní tabule je určena studentům vyššího gymnázia. Zaměřuje se na nejčastější případy chybování v užívání jazyka.

Druh učebního materiálu: Powerpointová prezentace s interaktivními prvky

Očekávaný výstup: Studenti se pracují s texty, rozpoznávají tvaroslovné, lexikální i stylistické chyby, opravují je, nově formulují chybné či nesprávné formulace.

Klíčová slova: zeugma, anakolut, atrakce, kontaminace

Identifikátor materiálu: 06ČG–sada01–13/193

Šablona: Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Termín vytvoření DUMu: 1. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (17–19 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (58 kB)


(58 kB)


< zpět na seznam DUMů