Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Čtenářská gramotnost > sada 1 > 06CG-sada01-14-194

Vývojové tendence v jazyce

Autor: Vladimír Křešnička

Anotace: PowerPowerpointová prezentace s pracovním listem a využitím interaktivní tabule je určena studentům vyššího gymnázia. Zaměřuje se na rozpoznání projevů vývojových tendencí současné češtiny.

Druh učebního materiálu: Powerpointová prezentace s interaktivními prvky

Očekávaný výstup: Studenti pracují s texty, rozpoznávají projevy demokratizace a intelektualizace spisovné češtiny.

Klíčová slova: demokratizace, intelektualizace, slangismy, profesionalismy, okazionalismy, terminologizace, deslangizace, multiverbizace, univerbizace, determinologizace

Identifikátor materiálu: 06ČG–sada01–14/194

Šablona: Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Termín vytvoření DUMu: 1. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (17–19 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (65 kB)


(65 kB)


< zpět na seznam DUMů