Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Čtenářská gramotnost > sada 1 > 06CG-sada01-16-196

Interpretace neuměleckého textu; Prostě sdělovací styl II

Autor: Vladimír Křešnička

Anotace: PowerPowerpointová prezentace (druhá část) s pracovním listem a využitím interaktivní tabule je určena studentům vyššího gymnázia. Zaměřuje se na interpretaci textu prostěsdělovacího stylu. Je zaměřena na analýzu užití dané jazykové roviny.

Druh učebního materiálu: Powerpointová prezentace s interaktivními prvky

Očekávaný výstup: Studenti analyzují jazykovou výstavbu výpovědi, práci se slovní zásobou, sledují vývojové tendence češtiny, analyzují aktuální větné členění, opravují případné nedostatky a chyby.

Klíčová slova: příznakovost, determinologizace, terminologizace, univerbizace, multiverbizace, připravenost/nepřipravenost výpovědi, oficialita/neoficalita výpovědi, téma, réma, aktuální větné členění

Identifikátor materiálu: 06ČG–sada01–16/196

Šablona: Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Termín vytvoření DUMu: 1. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (17–19 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (84 kB)


(84 kB)


< zpět na seznam DUMů