Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Čtenářská gramotnost > sada 1 > 06CG-sada01-30-210

Interpretace neuměleckého textu; Esej I

Autor: Vladimír Křešnička

Anotace: PowerPowerpointová prezentace (první část) s pracovním listem a využitím interaktivní tabule je určena studentům vyššího gymnázia. Zaměřuje se na interpretaci textu eseje. Je zaměřena na postižení komunikační situace, rozpoznání modality výpovědi, určení prostředků koheze a koherence textu.

Druh učebního materiálu: Powerpointová prezentace s interaktivními prvky

Očekávaný výstup: Studenti analyzují a interpretují ukázku textu eseje, prakticky užívají jazykové i stylistické znalosti a dovednosti.

Klíčová slova: komunikační situace, modalita výpovědi, koherence

Identifikátor materiálu: 06ČG–sada01–30/210

Šablona: Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Termín vytvoření DUMu: 1. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (17–19 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (112 kB)


(112 kB)


< zpět na seznam DUMů