Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Čtenářská gramotnost > sada 1 > 06CG-sada01-32-212

Interpretace neuměleckého textu; Esej III

Autor: Vladimír Křešnička

Anotace: PowerPowerpointová prezentace (třetí část) s pracovním listem a využitím interaktivní tabule je určena studentům vyššího gymnázia. Zaměřuje se na interpretaci textu eseje. Je zaměřena na postižení slohových postupů a určení funkčního stylu.

Druh učebního materiálu: Powerpointová prezentace s interaktivními prvky

Očekávaný výstup: Studenti analyzují a interpretují ukázku textu eseje, určují hlavní téma a způsoby jeho dalšího rozvíjení, zkoumají vlastnosti celku textu, jeho strukturu a členění.

Klíčová slova: funkční styl, slohový postup, horizontální členění textu, vertikální členění textu

Identifikátor materiálu: 06ČG–sada01–32/212

Šablona: Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Termín vytvoření DUMu: 1. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (17–19 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (59 kB)


(59 kB)


< zpět na seznam DUMů