Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Čtenářská gramotnost > sada 2 > 06CG-sada02-21-233

Expresiva – slova citově zabarvená

Autor: Mgr. H. Novotná

Anotace: DUM je určen k rozvoji čtenářské gramotnosti. Studenti si zopakují a rozšíří znalosti o slovní zásobě (slova cit. zabarvená). Pracují s textem P. Soukupové. Obsahuje animace.

Druh učebního materiálu: Powerpointová prezentace s interaktivními prvky

Očekávaný výstup: Studenti si zopakují a rozšíří učivo o slovní zásobě (slova citově zabarvená). Pracují s textem P. Soukupové.

Klíčová slova: slovní zásoba, slova citově zabarvená

Identifikátor materiálu: 06ČG–sada02–21/233

Šablona: Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Termín vytvoření DUMu: 1. čtvrtletí 2013

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (282 kB)


(282 kB)


< zpět na seznam DUMů