Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Čtenářská gramotnost > sada 2 > 06CG-sada02-26-238

Homonyma

Autor: Mgr. H. Novotná

Anotace: DUM je určen k rozvoji čtenářské gramotnosti. Studenti si zopakují a rozšíří znalosti o slovní zásobě (homonyma). Pracují s textem L. Rostena. Obsahuje animace.

Druh učebního materiálu: Powerpointová prezentace s interaktivními prvky

Očekávaný výstup: Studenti si zopakují a rozšíří učivo o slovní zásobě (homonyma). Pracují s textem L. Rostena.

Klíčová slova: slovní zásoba, homonyma, L. Rosten

Identifikátor materiálu: 06ČG–sada02–26/238

Šablona: Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Termín vytvoření DUMu: 1. čtvrtletí 2013

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (428 kB)


(428 kB)


< zpět na seznam DUMů