Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Anglický jazyk > sada 1

Anglický jazyk (sada 1)

Vyberte sadu: sada 1 | sada 2 | sada 3

Přítomný čas prostý a průběhový (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Minulý čas prostý v záporu (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Použití předpřítomného prostého a minulého prostého času (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Minulý prostý čas v otázce (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Minulý prostý a minulý průběhový čas (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Všechny způsoby vyjádření budoucnosti (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Časové věty v budoucnosti (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

První a nultý kondicionál (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Předminulý čas (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Důležité předložkové vazby (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Vazba dvou sloves ve větě (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Přítomné časy (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Použití minulých časů (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Přítomné, minulé a budoucí časy při hovoru o obrázku (ústní část maturitní zkoušky) (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Minulý čas prostý (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Použití gramatiky v písemném projevu (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Použití předpřítomného času (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Druhý a třetí stupeň přídavných jmen (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Trpný rod v přítomném, minulém, předpřítomném a budoucím čase (pracovní list)

Ing. Eva Polenská

Další předložkové vazby (pracovní list)

Ing. Eva Polenská


< zpět na seznam předmětů