Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Anglický jazyk > sada 1 > 07AJ-sada01-06-250

Všechny způsoby vyjádření budoucnosti (pracovní list)

Autor: Ing. Eva Polenská

Anotace: Pracovní list umožní žákům procvičit všechny způsoby vyjádření budoucnosti

Druh učebního materiálu: Pracovní listy

Očekávaný výstup: žák srozumitelně a gramaticky správně formuluje svůj názor

Klíčová slova: will, present continuous, present simple, to be going to

Identifikátor materiálu: 07AJ–sada01–06/250

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: kombinovaná

Cílová skupina: žák střední školy (15–19 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (1755 kB)


< zpět na seznam DUMů