Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-01-305

Test: Časování sloves v přítomném čase na úrovni A1 (zejm. haben, sein)

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test ověřuje znalost časování sloves v přítomném čase na úrovni A1.Skládá se ze čtyř cvičení. Důraz je kladen na časování sloves haben,sein. Součástí testu je i krátký souvislý text.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Žák umí časovat slovesa v přítomném čase.

Klíčová slova: Präsens, Konjugation, haben, sein

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–01/305

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (30 kB)


< zpět na seznam DUMů