Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-02-306

Test: Nominativ a akuzativ podstatných jmen, přivlastňovacích zájmen a zájmene kein v singuláru a plurálu

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test ověřuje znalost nominativu a akuzativu podstatných jmen, přivlastňovacích zájmen a zájmene kein v singuláru a plurálu. Test zahrnuje jedno cvičení s výběrem možností.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Žák umí vytvořit a použit nominativ a akuzativ podstatných jmen, přivlastňovacích zájmen a zájmene kein.

Klíčová slova: Nominativ, Akkusativ, Deklination

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–02/306

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (29 kB)


< zpět na seznam DUMů