Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-03-307

Test: Porozumění souvislému textu na úrovni A1

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test obsahuje souvislý text na úrovni A1. Porozumění textu je ověřeno sedmi otázkami.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Žák rozumí souvislému textu, umí vyhledat informace v textu a reagovat na ně. V odpovědích prokáže znalost základních gramatických jevů – časování sloves, slovosled, číslovky.

Klíčová slova: Text, Zeitangaben, Lebensmittel, Tagesprogramm

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–03/307

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (26 kB)


< zpět na seznam DUMů