Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-04-308

Test: Určitý a neurčitý člen u podstatných jmen v singuláru na úrovni A1, tvoření plurálu podstatných jmen

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test ověřuje znalost určitého a neurčitého členu u podstatných jmen v singuláru na úrovni A1. Součástí testu je i ověření znalosti tvoření plurálu podstatných jmen.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Žák ovládá základní principy tvoření plurálu, doplní správně určitý a neurčitý člen vybraných podstatných jmen,

Klíčová slova: Substantive, Plural, bestimmter Artikel, unbestimmter Artikel

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–04/308

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (33 kB)


< zpět na seznam DUMů