Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-05-309

Test: Tázací zájmena v úrovni A1

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test ověřuje znalost tázacích zájmen v úrovni A1. Test tvoří dvě cvičení – doplňování zájmen z nabídky, užití ve větách.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Žák umí správně použít tázací zájmena.

Klíčová slova: Fragepronomen, Fragen, Sätze

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–05/309

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (30 kB)


< zpět na seznam DUMů