Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-06-310

Test: Préteritum sloves haben/sein a perfektum základních silných sloves – úroveň A1/A2

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test ověřuje znalost préterita sloves haben/sein a perfekta základních silných sloves – úroveň A1/A2. Test se skládá ze čtyř cvičení – doplňování tvarů sloves v préteritu, pomocných sloves v perfektu, tvoření příčestí minulého, převod vět z přítomného času do perfekta.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Ověření znalosti préterita sloves haben/sein, ověření znalosti perfekta silných sloves v úrovni A1/A2.

Klíčová slova: Verben, Präteritum, Perfekt, Hilfsverben,

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–06/310

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (35 kB)


< zpět na seznam DUMů