Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-07-311

Test: Časování sloves v přítomném čase – slovesa pravidelná, nepravidelná, způsobová a zvratná

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test ověřuje znalost časování sloves v přítomném čase – slovesa pravidelná, nepravidelná, způsobová a zvratná. Test se skládá ze čtyř cvičení.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Žák umí časovat slovesa v přítomném čase.

Klíčová slova: Präsens, Verben, unregelmäßige Verben, Modalverben, Konjugation

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–07/311

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (31 kB)


< zpět na seznam DUMů