Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-10-314

Test: Základní gramatické jevy na základě práce se souvislým textem

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test ověřuje znalost základních gramatických jevů na základě práce se souvislým textem – imperativ sloves, plurál podstatných jmen, způsobová slovesa, předložky s 3.pádem a slovosled. Text je možno využít i pro ověření porozumění.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Žák se orientuje v souvislém textu, dokáže vyhledat zadané gramatické jevy a pracovat s nimi.

Klíčová slova: Lesetext, Modalverben, Imperativ, Plural, Präposition, Wortfolge

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–10/314

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (31 kB)


< zpět na seznam DUMů