Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-11-315

Test: Osobní zájmena

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test ověřuje znalost osobních zájmen, skládá se ze tří cvičení – náhrada podstatných jmen zájmeny, užití osobních zájmen v odpovědích na otázky, doplňování zájmen do vět.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Žák ovládá tvary osobních zájmen v 1.3. a 4. pádě.

Klíčová slova: Personalpronomen, Ergänzung, Fragen

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–11/315

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (28 kB)


< zpět na seznam DUMů