Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-12-316

Test: Přivlastňovací zájmena v 1., 3. a 4. pádu

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test ověřuje znalost přivlastňovacích zájmen v 1.3. a 4. pádu. Test se skládá ze dvou cvičení – výběr příslušného přivlastňovacího zájmena z nabízených možností a překlad spojení.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Žák ovládá skloňování přivlastňovacích zájmen a jejich použití ve větách.

Klíčová slova: Possessivpronomen, Übersetzung, Auswahl

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–12/316

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (31 kB)


< zpět na seznam DUMů