Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-13-317

Test: Modální slovesa

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test ověřuje znalost modálních sloves. Test se skládá ze tří cvičení – doplňování sloves do vět, postavení způsobových sloves ve větách, porozumění textu s modálními slovesy.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Žák ovládá časování způsobových sloves, jejich význam a slovosled související s použitím modálního slovesa ve větě.

Klíčová slova: Modalverben, Wortfolge, Konjugation

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–13/317

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (29 kB)


< zpět na seznam DUMů