Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-14-318

Test: Předložky s 3. pádem a předložek s 4. pádem

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test ověřuje znalost předložek s 3.pádem a předložek s 4.pádem. Test se skládá z dvou cvičení – doplňování uvedených předložek do vět, překlad spojení předložka a podstatné jméno v příslušném pádu.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Žák ovládá předložky s 3.pádem a 4.pádem.

Klíčová slova: Präpositionen, Dativ, Akkusativ, Übersetzung, Ergänzung

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–14/318

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (26 kB)


< zpět na seznam DUMů