Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-15-319

Test: Stupňování příslovcí

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test ověřuje znalost stupňování příslovcí. Test se skládá ze tří cvičení – tvoření druhého a třetího stupně zadaných příslovcí, odpovědi na otázky za použití stupňovaných tvarů, doplňování stupňovaných tvarů do vět.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Žák umí utvořit druhý a třetí stupeň příslovcí, užívá je vhodně ve větách.

Klíčová slova: Steigerung, Komparativ, Superlativ, Adverb

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–15/319

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (27 kB)


< zpět na seznam DUMů