Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-16-320

Test: Préteritum sloves (zejm. slovesa silná)

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test ověřuje znalost préterita sloves. Skládá se ze tří cvičení – doplňování tvarů préterita modálních sloves, převod vět z perfekta do préterita, doplňování sloves v préteritu ve správném tvaru.Test se zaměřuje především na slovesa silná.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Žák ovládá tvary sloves v préteritu – slovesa způsobová, slabá a silná.

Klíčová slova: Präteritum, Modalverben, starke Verben, schwache Verben

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–16/320

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (31 kB)


< zpět na seznam DUMů