Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-17-321

Test: Časování sloves v přítomném čase

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test ověřuje znalost časování sloves v přítomném čase. Test se skládá ze čtyř cvičení – tvoření vět se způsobovými slovesy, doplňování tvarů pravidelných a nepravidelných sloves, časování sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Žák umí časovat slovesa v přítomném čase a umí je užít ve větách.

Klíčová slova: Konjugation, Modalverben, Hilfsverben, unregelmäßige Verben

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–17/321

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (35 kB)


< zpět na seznam DUMů