Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-18-322

Test: Perfektum sloves

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test ověřuje znalost perfekta sloves. Skládá se ze tří cvičení – doplňování pomocného slovesa haben a sein ve správném tvaru, doplňování předpony – ge, tvoření vět v perfektu.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Žák ovládá tvary sloves v perfektu, umí užít perfektum ve větě.

Klíčová slova: Perfekt, Verben, Hilfsverben, Präfix – ge

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–18/322

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (32 kB)


< zpět na seznam DUMů