Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-19-323

Test: Skloňování adjektiv po členu určitém v singuláru a plurálu, po členu neurčitém v singuláru, po členu nulovém a po přivlastňovacích zájmenech, převod adjektiv z singuláru do plurálu a naopak

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test ověřuje znalost skloňování adjektiv po členu určitém v singuláru a plurálu, po členu neurčitém v singuláru,po členu nulovém a po přivlastňovacích zájmenech.Součástí testu je i převod adjektiv z singuláru do plurálu a naopak.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Žák umí skloňovat adjektiva v singuláru a plurálu.

Klíčová slova: Adjektive, Singular, Plural, Possessivpronomen, ubestimmter Artikel, bestimmter Artikel

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–19/323

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (27 kB)


< zpět na seznam DUMů