Digitální učební materiály (DUMy)

Všechny předměty > Německý jazyk > sada 1 > 08NJ-sada01-20-324

Test: Vedlejší věty se spojkami weil, dass, wenn

Autor: Mgr. Monika Bavorová

Anotace: Test ověřuje znalost vedlejších vět se spojkami weil, dass, wenn. Test se skládá ze čtyř cvičení – spojování vět do souvětí, tvoření vět se spojkou dass, odpovědi na otázky za použití spojky weil, tvoření vět se spojkou wenn.

Druh učebního materiálu: Materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol

Očekávaný výstup: Žák umí použít spojky wenn, dass, weil, ovládá slovosled ve vedlejších větách.

Klíčová slova: Nebensätze, Konjunktionen, Wortfolge,

Identifikátor materiálu: 08NJ–sada01–20/324

Šablona: Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termín vytvoření DUMu: 2. čtvrtletí 2012

Stupeň a typ vzdělávání: nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání

Druh interaktivity: aktivita

Cílová skupina: žák střední školy (12–15 let)

Jazyk: čeština

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Stáhnout (34 kB)


< zpět na seznam DUMů